StepkitFrån och med hösten 2013 jobbar vi med att installera Stepkit trapprenoveringssatser.

Stepkit är en trappnos och renoveringssats för gamla och slitna trappor som man kan beställa och installera själv men vi kan hjälpa till med mätning, beställning och montering för den som inte vill göra jobbet själv.

Stepkit är originalet bland trapprenoveringssystem och erbjuds i flera olika träslag. Kontakta oss för mer information!