Vi installerar vår egen elmotorlösning för små och litet större båtar.

Välj el vid nästa motorbyte.