Vi är återförsäljare för GSM Electric GreenStar – en svensktillverkad elmotor för din båt.

Välj el vid nästa motorbyte.

Med GreenStar elinombordare får du en effektiv drivlina med minimalt underhåll som dessutom är billig i drift. 

GreenStars kompletta elmotorsystem erbjuder en ljudlös energikälla dimensionerad för att leverera maximal kraft och driftstid.

Vi levererar allt från propellern till landströmsanslutning

Med våra system investerar du i ett robust och driftsäkert system.

Ett byte från smutsig diesel till hållbar lösning för både dig och våra vatten.