Vi är återförsäljare och montörer av Marinedeck 2000, ett modernt däck- och durkmaterial baserat på kork som är helt naturligt.

I Marinedeck 2000 möter naturen tekniken. Att det är ett naturmaterial gör att det är FSC-certifierat. Det började utvecklas på 80-talet som alternativ för teak i däck. Flera olika alternativ undersöktes, däribland flera syntetmaterial. Fokus under utvecklingsarbetet var att få fram ett ytskikt som var halksäkert, lätt att rengöra, långlivat och med litet eller inget tekniskt underhåll. Kork var faktiskt det material man började med och utvecklingsarbetet visade att det var rätt val. För att använda alla fördelar och egenskaper i korken utvecklades ett syntetiskt bindemedel som skulle uppfylla miljömässiga mål.

Marinedeck 2000:

  • är långlivat även i marin miljö
  • känns alltid svalt att gå på
  • ger utmärkt halkskydd, särskilt när det är vått
  • är lätt att göra rent
  • kan fås som lösa ”plankor” eller prefabricerat
  • är kostnadseffektivt
  • kan läggas i traditionellt eller valfritt mönster

Kontakta oss för hjälp, information och priser.