Den svenska Andungen – från Kornhall!

Historien om Andungen börjar på Børsholmen i Asker, strax söder om Oslo. Man ville ta fram en enkel ungdomsbåt som skulle vara lätt att segla men också lätt att sköta, ta upp och sjösätta samt förvara.

Man vände sig till den då kända konstruktören Thorvald Gjerdrum som ritade båten 1944 enligt seglarnas önskemål. Kölen blev lång och grund med rodret i akterkant så båten skulle stå stadigt på en slipvagn och på land, detta var ett önskemål från varvet på Börsholmen. Den fick en enkel rigg utan spridare och segelgarderoben består av stor, fock och spinnaker. Båten gjordes lätt för att den skulle vara lätt att hantera och har flytelement för att vara osänkbar. Hela konceptet utformades runt enkelhet. På köpet fick man en båt som är väldigt rolig att segla samtidig som den inte kommer att kosta en förmögenhet att äga och sköta.

Från början byggdes Andungen enbart i trä – vanligtvis i mahogny, men även oregon pine har använts, på spant av alm eller ask – på Børsholmen och seglades på vattnen utanför Asker. Men en så fin båt går inte obemärkt förbi, snart fick man upp ögonen för den också i Sverige och ännu fler båtar byggdes här, storleksordningen dubbelt så många. Merparten är byggda av Tore och Ante Larsson i Kungsviken och Skåléns varv i Säffle men ett litet antal nyare båtar är byggda på Lilla Kålviks båtbyggeri.

Senare inleddes också produktion av Andungar i plast, framför allt på Børsholmen i Norge och dessa utgör idag en stor andel av flottan. Åtta Svenska plastandungar byggdes av medlemmar i Andungeklubben åren 1979 – 1982 med formarna till dessa båtar förstördes i en brand. Alla Andungar med nummer över 100 skulle vara byggda i glasfiberarmerad plast men på senare tid har det byggts så många nya i trä att numren under 100 inte längre räcker till och idag får alla nya båtar nummer i byggordning.

En ny Andunge

Kornhallsandungen är under framtagning och kommer att byggas i en ny form som är en avgjutning av en svensk andunge i glasfiber. Skrov, köl och roder kommer vara helt identiska men det är görs smärre modifieringar av kapp, däck och sittbrunn. Båten ska uppfylla alla klassregler och kommer därför kunna delta i entypsseglingar mot andra Andungar. Båten ska också uppfylla kraven i den norska andungereglen och får seglas i deras mästerskap.

Längd6,74 m
Bredd1,81 m
Djupgående0,80 m
Vikt> 650 kg
Segelarea, stor och fockca. 14 m2
Spinnakerca. 14 m2
SRSca. 0,78 (2020)