Ett nytt område för oss, men ett där vi redan åtagit oss flera uppdrag, är att tillverka kulisser och rekvisita för film och teater.

Det största uppdraget hittills har varit för en film som kommer att heta Sea Fever och spelades in i Västsverige och på Irland under hösten och vintern 2018 med tänkt premiär hösten 2019. Till denna har vi tillverkat en båtskrovskuliss och en del andra mindre detaljer.

Inom detta område har etablerat ett samarbete med Bright Pictures och Film i Väst.

Vi kommer att fylla på här vartefter vi gör mer grejer (och när vi får).